Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Forældrebestyrelsen

I bestyrelsen sidder forældrerepræsentanter fra vuggestuen og børnehaven, det samme gælder fra personale siden.

Hvis du ønsker at komme i kontakt med bestyrelsen, få et punkt på dagsordenen eller på anden måde gøre dit ord gældende, kan bestyrelsen træffes på vbbest@outlook.dk

Referater fra bestyrelsesmøderne, der holdes med ca. to måneders mellemrum, kan findes på institutionens hjemmeside - www.vestbyen.ikast-brande.dk - under punktet "forældrebestyrelsen".

Forældrebestyrelsens arbejdsgrundlag.
I 1993 blev der indført regler for forældrebestyrelser i kommunale daginstitutioner og dagplejen. Hermed sikres forældrene både en formel og reel indflydelse på daginstitutionernes virksomhed.
Socialministeriet og kommunernes lands-forening har herefter udarbejdet en vejledning om loven - Forældrebestyrelser i kommunale daginstitutioner og den kommunale dagpleje for børn - Ikast-Brande byråd har ud fra ovennævnte vedtaget en styringsvedtægt for forældrebestyrelser.

Valg og sammensætning.
Bestyrelsen vælges på et forældremøde i januar/februar måned hvert år.
Bestyrelsen holder min. 4 møder årligt.
Medlemmerne i bestyrelsen er underlagt tavshedspligt, som ikke ophører når medlemmet udtræder af bestyrelsen.
I bestyrelsen sidder forældrerepræsentanter fra vuggestuen og børnehaven, det samme gælder fra personale siden.

Bestyrelsens kompetence.
Bestyrelsen fastsætter principper for institutionens virksomhed, de pædagogiske principper, daginstitutionens aktiviteter, samarbejdet mellem institutionen og forældrene m.m.
Bestyrelsen fastsætter principper for institutionens budget, har indstillingsret vedr. månedslønnet personale, deltager i udarbejdelse og godkender institutionens værdigrundlag

 

 

 

 

Vestbyens Børnehus
Stadion Allé 27-29  -  7430 Ikast
Tlf: 9960 4760  -  jobil@ikast-brande.dk