Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Hjernen & hjertet

Hjernen & hjertet

I Ikast-Brande Kommunes dagpleje og daginstitutioner blev det besluttet, at der fra oktober 2013 skal arbejdes med et pædagogisk udviklings- og dialogredskab, som hedder Hjernen&Hjertet.

Formålet er at skabe endnu bedre kvalitet for jeres børn, samt sikre det er de rigtige pædagogiske tiltag, vi laver i forhold til børnene.

 

Navnet symboliserer, at selvom ideen med at måle og veje kvalitet udspringer af logisk og rationel hjerneaktivitet, så er hele formålet med øvelsen at styrke den hjerteaktivitet, det er at levere kvalitet i samværet med vores fælles børn.

 

Modul 1: Børnemodulet (forældreinddragelse)

Understøttelse af forældresamtaler gennem kortlægning og dokumentation af børnenes udvikling, samt et særligt fokus på børnenes kompetencer. Kortlægningen kan trækkes som børneprofilrapporter, der løbende opsamler historik fra barnets udvikling fra start i vuggestue/dagpleje til og med overgangen til skole. Barnet vurderes i alt 3 gange i løbet af sin dagpleje/institutionstid. I den forbindelse bliver I som forældre bedt om at deltage. Dette sker via et link til et spørgeskema, som fremsendes til jer fra dagplejen/daginstitutionen.

 

Modul 2: Sprogvurderingsredskab (forældreinddragelse)

Sprogvurdering via sprogvurderingsredskab. Sprogvurderingen retter sig mod børn på ca. 3, 2 år, 5år og børn som er startet i børnehaveklassen. Sprogvurderingen i børnehaveklassen er skolen ansvarlig for. I den forbindelse bliver I som forældre bedt om at deltage. Dette sker via et link til et spørgeskema, som fremsendes til jer fra daginstitutionen.

 

Jeres rolle som forældre i forbindelse med brug af Hjernen&Hjertet

For at sikre de bedste forudsætninger for det enkelte barns trivsel, læring og udvikling, er I som forældre særdeles vigtige personer i denne indsats. Vi vil gerne bede jer være med til at bidrage til de oplysninger, systemet kan generere i forhold til jeres barn. Dette materiale vil også understøtte den dialog der efterfølgende skal være i forhold til jeres barns ressourcer og kompetencer.

 

  • Vuggestuerne

Alle børn der fylder to år vil blive vurderet med udgangspunkt i modul 1, Børnemodulet. Denne vurdering foretages både af forældre og pædagog i vuggestuen. Der indkaldes derefter til en fælles samtale. Oplysningerne bruges både i samarbejdet med forældrene og i forbindelse med overgangen til børnehave.

 

  • Børnehaverne

I børnehaverne vil det være alle børn, som starter i børnehave og har alderen 2,9 år til 3,4 år, som vil bliver sprogvurderet med sprogvurderingsredskab. Her involveres I som forældre. Børnene vil også blive vurderet i vores børnemodul (Modul 1), her ses på barnets kompetencer og ressourcer. Også her involveres I som forældre.

 

  • Overgang til skole

Børnemodulet vil også blive brugt i samarbejde med jer, i forbindelse med overgangen til skolen. Det betyder, som udgangspunkt, at alle fremtidige skolebørn vil være beskrevet med ressourcer og kompetencer i forbindelse med deres skolestart. Dette materiale danner igen grundlag for den samtale, I som forældre bliver tilbudt inden barnet starter i skolen.

Hjernen & Hjertet

Vestbyens Børnehus
Stadion Allé 27-29  -  7430 Ikast
Tlf: 9960 4760  -  jobil@ikast-brande.dk