Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Pædagogiske læreplan

Læring og dannelse i Vestbyens Børnehus.

 Vi har i institutionen udarbejdet en overordnet læreplan, som er gældende for aldersgruppen 0-6 år. Det har vi dels gjort med udgangspunkt i nogle af de erfaringer vi har gjort os igennem arbejdet med "Master for en styrket pædagogisk læreplan", der er udarbejdet en bred gruppe under det daværende ministerie for børn, undervisning og ligestilling og dels fordi, vores menneskesyn, pædagogiske grundlag, samt overordnede mål for arbejdet med læreplanerne i Vestbyens Børnehus ikke er afhængige af alder. Det er altså først i det konkrete arbejde med den overordnede læreplan i de enkelte børnegrupper, at en nivellering bliver aktuel og qua vores pædagogiske grundlag er det også en nødvendig konsekvens af at arbejde med udgangspunkt i den kulturhistoriske skoles virksomhedsteori.

Den overordnede læreplan 2018

 

 

 

Vestbyens Børnehus
Stadion Allé 27-29  -  7430 Ikast
Tlf: 9960 4760  -  jobil@ikast-brande.dk