Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Historie

1. maj 2011 skete endnu en sammenlægning. Børnehaven Stadion Alle’ 19, blev lagt sammen med Vestbyens Børnehus. Normeringen er nu på 35 vuggestuebørn fordelt på 3 stuer og 90 børnehavebørn fordelt på 4 stuer.

Historie 

I 1972 byggede Ikast Andelsboligforening 2 selvstændige institutioner på Stadionallé' 27 og 29.

Ikast kommune har lejet husene til oprettelse af institutionerne.

Den 17. juli 1972 åbnedes der i nr. 29 en børnehave til 40 børn, denne bibeholdt sin status som sådan til og med 31, marts 1998.

Den 1. november 1972 var nr. 27 klar til indflytning for 29 heldags -og 2 x 11 halvdags vuggestue børn.

I maj 1983 blev vuggestuen aldersintegreret institution for 0 - 5 årige, med 10 vuggestue pladser og 20 børnehave pladser. Institutionens navn blev herefter til Solsorten. 1. november 1992 udvidede Solsorten med endnu en vuggestue gruppe på 9 børn.

Første april 1998 blev de 2 selvstændige institutioner lagt sammen til en institution, som fik navnet Vestbyens Børnehus, bestående af 19 vuggestuebørn og 60 børnehavebørn.

I november 1998 blev det af byrådet besluttet, at børnehaven for 2-sprogede børn, Papegøjen, skulle være en afdeling i Vestbyens Børnehus.

Disse kombinationer og ønsket om en fysisk sammenbygning af husene, medførte en større ombygning, fra oktober 1999 til marts 2000.

Vuggestuen, børnehaven og Papegøjen flyttede ind i Vestbyens Børnehus i marts 2000.

I december 2000 brændte børnehave afdelingen. Vi opholdte os i lokaler ved REMA 1000 på Jens Holdgårdsvej.

Huset stod klar til indflytning i august 2001 med 2 vuggestue grupper på hver 11 børn, 3 børnehave grupper af 20 børn og Papegøjen med 12 børn.

I september 2001 blev der yderlige tilknyttet en gruppe, Sproggruppen, der er et kommunalt tilbud, under Dagtilbudslovens § 11, for 2-sprogede førskole børn, der skal have finjusteret deres danske, inden skole start.

1. august 2004 ændres børnehavens normering sig fra 60 til 56 børn, på grund af vip-normering.

2004 er også det år, hvor vi valgte at aldersopdele børnehavebørnene.

Det blev gjort ud fra, at vi mener os bedre i stand til at tilgodese, de enkelte årgange.

I 2005 lukkede vi Papegøjen, for at ligge flere kræfter i Sproggruppen.

1. maj 2011 skete endnu en sammenlægning. Børnehaven Stadion Alle' 19, blev lagt sammen med Vestbyens Børnehus.

Normeringen er nu på 35 vuggestuebørn fordelt på 3 stuer og 90 børnehavebørn fordelt på 4 stuer.

Fra 1. august 2015 blev sproggruppens struktur ændret  

 

Vestbyens Børnehus
Stadion Allé 27-29  -  7430 Ikast
Tlf: 9960 4760  -  jobil@ikast-brande.dk