Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Sygdom og fravær

Syge børn modtages ikke.

Syge børn modtages ikke.

Syge og smittebærende børn må ikke modtages i institutionen. Hvis børnene er syge eller fraværende skal I give os besked. Besked kan gives via Min institution eller pr. telefon. Vi vil også gerne have information om sygdommens art, så de øvrige forældre kan orienteres.

Såfremt der sker ændringer ved flytning, tlf., læge, arbejdsplads eller lign. skal institutionen have besked, og man skal opdatere sin oplysning på Min Institution, da det er vigtigt at vi kan komme i kontakt med jer, hvis barnet bliver sygt eller kommer til skade.

"Barnet er rask, når det på sædvanlig måde kan klare at opholde sig i institutionen. Det vil sige, at barnet skal kunne deltage i de aktiviteter, det plejer, uden at kræve særlig pasning". Citat fra Sundhedsstyrelsens regler.

Læge & hospital.
Hvis et barn er så uheldigt at komme til skade, vurderer vi om det er nødvendigt at kontakte jer.
Skal barnet på lægehuset vil I blive kontaktet, og vi vil straks tage på lægehuset med barnet.
Er det påkrævet at tage på skadestuen, er det ønskeligt at det er jer som forældre der tager af sted med barnet.

Lus.
Da vi af og til observerer at enkelte børn har lus, vil vi stærkt opfordre jer til jævnligt at tjekke jeres barn efter, med en tættekam.
Vi har som institution svært ved at bekæmpe lusene.

Medicin.

Vejledning om medicingivning i daginstitutioner og dagpleje
Der gives som udgangspunkt ikke medicin i Ikast-Brande Kommunes daginstitutioner og dagplejen.

Personalet i daginstitutioner og dagplejen har ikke en sundhedsfaglig baggrund, og er derfor ikke uddannet til at observere og behandle syge børn.

Akut syge børn må ikke møde i pasningsordningen, og ved akut opstået sygdom skal forældrene snarest muligt hente barnet.

Undtagelser fra denne regel kan dog ske, hvis:

  • barnet har en kronisk sygdom, der fordrer at medicin gives i det tidsrum barnet opholder sig i børnehaven
  • barnet har medicin p.n. (behov for medicin i særlige tilfælde), f.eks. hvis barnet lider af feberkrampe, epileptiske anfald eller kraftige allergiske reaktioner.

I de tilfælde, hvor personalet har påtaget sig at give barnet medicin, skal emballagen have en let læselig påskrift med oplysning om barnets navn, medicinens art og den ordinerede dosis.

I grænse- og /eller tvivlstilfælde er det institutionens ledelse, der afgør, hvorvidt institutionens personale kan påtage sig opgaven.

Vestbyens Børnehus
Stadion Allé 27-29  -  7430 Ikast
Tlf: 9960 4760  -  jobil@ikast-brande.dk