Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Om Vestbyens Børnehus

Vestbyens Børnehus er et flerkulturelthus, hvor der er plads til forskelligheder. Vi forsøger at tage udgangspunkt i det enkelte barn og den enkelte børnegruppe. Vi ønsker at være et hus hvor forældre, børn og personale gerne skulle føle sig godt tilpas.

Vestbyens Børnehus er en aldersintegreret institution med en normering på 90 børn i alderen 0-6 år.


Huset er opdelt i en vuggestueafdeling med 35 børn, 2 børnehaveafdelinger med ialt 90 børn.

Vuggestuebørnene er fordelt på 3 stuer som er aldersintegreret. To stuer i nr. 29 og en i nr. 27. I vuggestuen er ansat 5 pædagoger, 4 medhjælpere og en studerende. Vuggestuebørnene "undervises" (sprogstimuleres) i en lille gruppe fra fyldt 2 år.

Børnehavebørnene er aldersopdelte. De 2,9 til ca. 4 årige er fordelt på to stuer i afdelingen i nr. 27. De ældste børn er frem til skolestart i afdelingen nr. 19. De er også fordelt på 2 stuer.

Vestbyens Børnehus er et flerkulturelthus, hvor der er plads til forskelligheder. Vi forsøgerat tage udgangspunkt i det enkelte barn og den enkelte børnegruppe.

I vores institution må børnene, gerne tale deres modersmål indbyrdes, da vi mener det er et overgreb på børnene at forbyde dem at tale et sprog de er trygge ved. Samtidig mener vi, at der ved at forbyde modersmålet, sendes signaler til børnene om, at deres modersmål ikke er ok.
Ved i leg at gøre brug af modersmålet, udvides børnenes begrebsverden og legekompetencer og bliver et godt fundament for tilegnelsen af dansk.

Vi vil gerne give børnene en glad hverdag, og gerne noget rart at huske tilbage på.
Vi arbejder på at gøre børnene selvhjulpne, på det plan de magter, lære dem at se og høre hinanden, styrke deres svage sider, tage udgangspunkt i deres stærke sider.
Vi er et hus hvor personalet ikke er bange for at give noget af sig selv og giver gerne deres erfaringer videre.
Vi ønsker at være et hus hvor forældre, børn og personale gerne skulle føle sig godt tilpas.

 

Vestbyens Børnehus
Stadion Allé 27-29  -  7430 Ikast
Tlf: 9960 4760  -  jobil@ikast-brande.dk