Gå til hovedindhold

Forældresamarbejde og bestyrelse

Forældresamarbejde og bestyrelse

Vi har i Vestbyens Børnehus en velfungerede forældrebestyrelse der bliver delagtigt gjort i beslutningsprocessor, og har stor indflydelse på hvilken hverdag vi forsøger at skabe for jeres børn. Vi drøfter ting som sommerlejr, mor/barn lejr, økonomi, arbejdsdage, mad og alt hvad der ellers rør sig i forhold til hverdagen. Alle forældre kan henvende sig med ønsker om hvad vi skal diskutere, til bestyrelsen hvorefter det bliver taget op på næste bestyrelsesmøde. vi afholder som udgangspunkt mellem 4-6 bestyrelsesmøder om året.

Som forældre er man sine børns primære omsorgspersoner, og derfor vægter vi selvfølgelig samarbejdet højt med jer. Man har altid mulighed for at henvende sig hvis man har brug for en snak om sit barn, hverdagen eller andet der kan have betydning for sit barn. Vi prioriterer højt at have en god kontakt til jer forældre om alt der rør sig vedrørende jeres barn og der er altid mulighed for at få drøftet hvad end man kan have på hjertet. Derfor vil personalet også henvende sig til jer, hvis der er noget de har brug for at delagtig gøre jer i, eller holde møde om. Det handler ofte om de gode historier fra hverdagen, men også hvis det er noget af anden karakter vi oplever vi har brug for at drøfte.